ببینید | آغاز مرحله اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش - ندای سراب | ندای سراب