عزاداری شب ششم محرم در مسجد کبود تبریز - ندای سراب | ندای سراب