حال و هوای بین الحرمین در آستانه اربعین حسینی - ندای سراب | ندای سراب