بخشدار مهربان و دفاع جانانه از منطقه با ۲ خواسته اساسی
بخشدار مهربان و دفاع جانانه از منطقه با ۲ خواسته اساسی

دکتر محمد آذرهوا بخشدار مهربان در مراسم افتتاح بانک ملی گیشه دوزدوزان در سخنرانی بسیار کوتاه ولی موثر خود ۲ خواسته اساسی از ریاست اداره امور شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی جناب آقای مهندس غلامی مطرح نمود.

دکتر محمد آذرهوا بخشدار مهربان در مراسم افتتاح بانک ملی گیشه دوزدوزان در سخنرانی بسیار کوتاه ولی موثر خود ۲ خواسته اساسی از ریاست اداره امور شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی جناب آقای مهندس غلامی مطرح نمود:

۱- تاسیس بانک ملی در شهر شربیان با توجه به مرکزیت شهر شربیان برای دهستان شربیان با ۱ شهر و چندین روستای تابعه با جمعیت قابل توجه

۲- عدم تعدیل نیروی انسانی در بانک ملی شعبه مهربان به بهانه تامین نیروی انسانی بانک ملی گیشه دوزدوزان

دکتر محمد آذرهوا تاکید کردند که شهر دوزدوزان از شهرهای ۳ گانه بخش مهربان است و بخشداری از تاسیس و توسعه فعالیت بانک ملی گیشه دوزدوزان با تمام توان حمایت می کند و در کنار آن با هر اقدامی که باعث تضعیف بانک ملی شعبه مهربان شود مخالف بوده و از سرپرستی بانک ملی استان آذربایجان شرقی می خواهد که در بحث تامین نیروی انسانی مورد نیاز در بانک ملی گیشه دوزدوزان از نیروهای کاربلد مرکز و یا دیگر شهرستانها استفاده نماید .