ببینید | کلیپ جدید سایت رهبر انقلاب درباره توافق اخیر امارات و اسرائیل
ببینید | کلیپ جدید سایت رهبر انقلاب درباره توافق اخیر امارات و اسرائیل

کلیپ جدید سایت رهبر انقلاب درباره توافق اخیر امارات و اسرائیل را ببینید. منبع: ایسنا

کلیپ جدید سایت رهبر انقلاب درباره توافق اخیر امارات و اسرائیل را ببینید. منبع: ایسنا