ببینید | اجبار به حضور دانش‌آموزان در مدارس ممنوع
ببینید | اجبار به حضور دانش‌آموزان در مدارس ممنوع

وزیر آموزش و پرورش در تلویزیون گفت اجباری برای حضور دانش آموزان در مداری نیست.
منبع: سیمانیوز